Politica de Confidențialitate

 

Această politică a fost revizuita la 1 octombrie 2022 și va fi actualizată periodic.

1. Introducere

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de compania, produsele și/sau serviciile noastre. Atunci când intrați într-o relație de orice fel cu noi, avem încredere în informațiile dumneavoastră.

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă explica ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea dvs. și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile dvs. personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu furnizăm informații unor terțe părți fără să vă informăm. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le veți citi cu atenție.

Această notă vă informează cu privire la informațiile pe care le prelucrăm în legătură cu dvs. în legătură cu organizația noastră. Prin colectarea acestor informații, acționăm în calitate de operator și, conform legii, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, motivul și modul în care folosim datele dvs. și drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs.

SC Phoenix Martech Assistance S.R.L. se angajează să respecte cele mai înalte standarde de protecție a datelor. În cazul în care informațiile de mai jos nu vă răspund la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la datele de contact listate pe site.

a. Utilizăm datele doar în avantajul dumneavoastră

Vom folosi datele dumneavoastră doar pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare și descoperirea serviciilor noastre.

b. Oferim cea mai înaltă protecție

Vom proteja datele dvs. ca și cum ar fi ale noastre, la cele mai înalte standarde disponibile.

c. Dumneavoastră decideți ce se întâmplă cu datele

Recunoaștem că sunteți singurul deținător al datelor dumneavoastră și vă vom răspunde întotdeauna direct la orice întrebare referitoare la acestea.

d. Fără spam

Nu vă vom trimite spam și nu vom da datele dvs. nimănui pentru a vă trimite spam.

e. Vom înțelege când nu mai doriți să colaborați

Dacă renunțați să mai primiți comunicări de la noi și vă ștergeți contul, vă vom șterge datele după o perioadă de timp, fără a mai fi nevoie de intervenția dumneavoastră. Nu vom păstra datele pe care nu mai doriți să le folosiți.

S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. denumită în continuare “Operator”, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și cu legislația națională în vigoare.

Prin comunicarea datelor lor personale către Operator, persoanele vizate sunt de acord în mod expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Operatorului și să fie prelucrate în scopul transmiterii de informații periodice prin e-mail despre produsele și serviciile promovate de Operator.

Operatorul respectă confidențialitatea datelor cu caracter personal de care ia cunoștință în orice mod. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi dezvăluite către terți decât cu acordul expres al persoanei vizate și în cazurile în care Operatorul este obligat să respecte obligațiile impuse de legislația aplicabilă.

Informarea corectă a utilizatorilor acestui site este importantă pentru noi, de aceea vă vom explica în detaliu, în rândurile următoare, ce date colectăm de la dumneavoastră, cum le folosim, în ce scop și care sunt drepturile dumneavoastră în acest context.

2. Alte servicii

Această politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru este în afara controlului nostru. Vă încurajăm să consultați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date cu caracter personal.

3. Cine suntem noi?

SC Phoenix Martech Assistance S.R.L. este o societate românească, cu sediul social în Constanța, Aleea Branduselor, nr.3, Bl. Z2, Sc. D, etaj 1, Ap. 51, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13 / 2309 / 20.08.2018, având C.I.F. 39761120.

În calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului https://jobsonsea.com, suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse.

Compania noastră respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care accesează site-ul. În acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri specificate, explicite și legitime.

4. Cine sunteți?

Conform legislației, dumneavoastră, beneficiarul persoană fizică al serviciilor și/sau produselor noastre, reprezentantul sau persoana de contact al unei societăți comerciale sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu societatea noastră, sunteți o “persoană de date”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în ceea ce privește prelucrarea datelor și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință drepturile, în orice moment, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea între noi, operatorul de date și dumneavoastră, persoana vizată.

5. Definiții

* ANSPDCP = Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

* “date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice ale identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

* “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

* “restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate în vederea limitării prelucrării lor viitoare;

* “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice de desemnare a acestuia pot fi stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

* “persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;

* “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;

* “consimțământul” persoanei în cauză înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și neechivocă a persoanei în cauză prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

* “încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care, în mod accidental sau ilegal, duce la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.

6. Angajamentul nostru

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, ne-am angajat să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (UE) 679/2016, cunoscut și sub numele de GDPR și următoarele principii:

* Legalitate, corectitudine și transparență

Prelucrăm datele dumneavoastră în mod legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în ceea ce privește informațiile pe care le folosim, iar dumneavoastră sunteți informat în mod corespunzător.

* Controlul vă aparține.

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele cu caracter personal pe care le-ați partajat cu noi și de a vă exercita alte drepturi.

* Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise în momentul colectării sau în scopuri noi, compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt exacte, complete și actualizate.

* Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și de criptare, astfel încât să putem proteja informațiile dvs. cât mai bine posibil. Cu toate acestea, rețineți că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

7. Modificări

Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările acestei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom face prin afișare pe site și/sau notificare prin e-mail.

8. Ce date cu caracter personal colectăm

În funcție de tipul de date cu caracter personal solicitate, acestea sunt utilizate în mod diferit.

Atunci când navigați pe site-ul nostru, completați formularul de contact, ne trimiteți o solicitare prin e-mail, doriți să achiziționați un serviciu sau să ne contactați în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele date cu caracter personal, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, cum ar fi:

* Numele de utilizator

* Adresa de e-mail

* Număr de telefon

* Compania pe care o reprezentați

* Funcția pe care o aveți în cadrul companiei

Este posibil să colectăm date prin intermediul cookie-urilor sau al altor tehnologii similare, cum ar fi:

* Adresa IP

* Browserul de internet

* Locația

* Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru

În textele următoare, găsiți explicații detaliate care explică de ce vă solicităm anumite date și ce facem cu ele.

I. Nume și date de contact (grad, naționalitate, sex)

Cum folosim numele și datele de contact (grad, naționalitate, sex) – De ce?

Folosim aceste date pentru a personaliza e-mailurile pe care le primiți de la noi. – Pentru o comunicare bazată pe bun simț și respect.

Pentru a vă trimite informații prin e-mail, sau SMS despre noutățile sau serviciile adăugate pe site. – Pentru a vă ține la curent cu activitatea noastră. Trimitem doar informații pentru care am primit acordul dumneavoastră.

Prevenirea și detectarea fraudei. – Pentru a preveni și detecta fraudele care vă privesc atât pe dumneavoastră cât și pe S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L; cazuri nefericite, dar absolut necesare.

Pentru a fi la curent cu preferințele dumneavoastră și ale altor utilizatori. – Pentru a vă oferi exact lucrurile pe care le așteptați și doriți să vă fie cu adevărat utile în activitatea dumneavoastră.

II. Adresa de e-mail

Cum folosim adresa de e-mail – De ce?

Este utilizată pentru a accesa adresa contul dvs. și pentru a primi informații importante cu privire la funcționare a site-ului și a contului dumneavoastră. – Este legătura principală cu dumneavoastră.  

III. Numărul de telefon mobil

Cum folosim numărul de telefon mobil – De ce?

Dacă ne-ați furnizat in datele dvs. numărul de telefon, folosim aceste date pentru a vă contacta rapid în legătură cu probleme legate de contul dvs. – În cazul în care adresa de e-mail este dezactivată și mesajele importante pot fi pierdute.

IV. Data nașterii

Cum folosim data nașterii – De ce?

Prevenirea și detectarea fraudei. – Pentru a preveni și a detecta frauda care vă privește atât pe dumneavoastră, cât și pe
S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L; cazuri nefericite, dar este absolut necesar.

Pentru a face surprize, ocazional. – Vă transmitem urări de aniversare.

V. Gen: Domnișoară/Doamna/Domn

Cum folosim informațiile privind genul – De ce?

Pentru a ne putea adresa corect. – Pentru o comunicare bazată pe bun simț și respect.

VI. Informații privind modul de plată

Cum folosim informațiile privind modul de plată – De ce?

Procesatorul nostru de plăți online prin intermediul serviciului nostru de pe site vă direcționează către platforma băncii dacă ați optat pentru metoda de plată online a serviciului. Nu reținem și nu prelucrăm informațiile furnizate în cadrul procesului de plată online: numărul cardului, CVV. – Pentru a onora contractul la distanță încheiat cu dvs. Nu oferim gratuit unele dintre serviciile noastre: acestea au un preț de plătit online dacă optați pentru această metodă.  

Pentru a preveni și detecta fraudele. – Pentru a preveni și detecta fraudele care vă privesc atât pe dumneavoastră cât și pe S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L; cazuri nefericite, dar este absolut necesar.

VII. Istoricul cererilor dumneavoastră

Cum folosim istoricul cererilor dumneavoastră – De ce?

Pentru a vă putea rezolva solicitările și pentru a vă oferi asistență. – Trebuie să ținem evidența solicitărilor dvs. pentru a vă oferi cel mai bun suport pentru clienți.

VIII. Informațiile despre telefonul sau laptopul dvs. și modul în care utilizați site-urile noastre: adresa IP, tipul de dispozitiv electronic și istoricul de navigare

Cum folosim informațiile despre telefonul sau laptopul dvs. și modul în care utilizați site-urile noastre: adresa IP, tipul de dispozitiv electronic și istoricul de navigare – De ce?

Pentru a ne îmbunătăți în mod constant site-ul nostru. – Pentru a determina modul în care utilizați site-ul nostru și pentru a vă oferi cea mai bună experiență de navigare. Scopul este de a face modificările necesare, astfel încât să puteți găsi mai ușor și mai rapid informațiile pe care le căutați.

Pentru a ne proteja site-ul. – Pentru a preveni și detecta tentativele de fraudă asupra dvs. și a companiei noastre. Pentru a ne îndeplini obligațiile legale de a vă proteja datele personale.

Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dvs. personale, dar dacă nu o faceți, nu veți putea beneficia de serviciile site-ului nostru și este posibil să nu aveți cea mai bună experiență online. Decizia dumneavoastră este exclusivă și o respectăm.

Vă asigurăm că anonimizăm datele dvs. personale (astfel încât să nu puteți fi identificat) și le folosim pentru a testa sistemele IT pe care le folosim pentru a îmbunătăți experiența de utilizare a site-urilor noastre și pentru a dezvolta noi produse și alte servicii conexe.

9. Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

SC PHOENIX MARTECH ASSISTANCE S.R.L. poate permite prelucrarea datelor dvs. personale de către terți numai în următoarele cazuri:

a. Putem transmite informații personale autorităților sau instituțiilor publice, în conformitate cu legea sau cu buna credință, dacă:

i. este prevăzut într-o dispoziție legală;

ii. protejează S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L.;

iii. previne o infracțiune sau protejează securitatea națională;

iv. protejează siguranța individuală sau siguranța publică;

v. aceste informații sunt necesare pentru a rezolva diferite situații juridice;

vi. în cazul în care activitățile dvs. nu sunt în concordanță cu termenii și condițiile stabilite de S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L., sau cu instrucțiunile de utilizare a anumitor produse și servicii, în special în probleme de securitate seamanshelp.com ;

 vii. veniți în cazul în care S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. a fuzionat sau a fost achiziționată în totalitate sau parțial de către o altă companie, baza de date este transferată noului operator;

viii. în cazul în care S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul instituit, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată numai cu acordul instanței;

ix. în cazul în care vor apărea situațiile menționate mai sus, veți fi notificat prin e-mail sau prin postarea unui anunț pe site-ul dumneavoastră.

10. Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal

Stocăm datele cu caracter personal doar pentru perioada necesară pentru atingerea obiectivelor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau de la ultima interacțiune cu noi.

După încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Rețineți că, în anumite situații reglementate în mod expres, stocăm datele pentru perioada impusă de lege.

SC PHOENIX MARTECH ASSISTANCE SRL va păstra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost furnizate sau cât este prevăzut de legislația aplicabilă și va returna, șterge sau distruge toate datele cu caracter personal prelucrate în termenul stabilit de Regulamentul (UE) 2016/679 “Regulamentul general privind protecția datelor”, în termen de maximum 30 de zile de la solicitarea de returnare, ștergere sau distrugere din orice motiv.

Vom păstra datele personale furnizate de dvs. atât timp cât aveți un cont pe site-urile noastre sau, dacă ne contactați, pentru perioada necesară pentru a procesa cererile dvs.

Datele care sunt solicitate de către autoritățile române pot fi păstrate, pentru a respecta obligațiile legale în legătură cu compania noastră, chiar dacă contul dumneavoastră de utilizator a fost închis.

11. Ce date colectăm cu ajutorul cookie-urilor de pe site-ul nostru

Am setat cookie-uri pe computerul dvs. pentru:

– să ne amintim dacă v-am arătat bannere promoționale

– să ne amintim dacă v-ați conectat la contul dvs. de pe site

– să ne amintim dacă sunteți un vizitator nou sau recurent și ce pagini ați vizitat pe site

– să ne amintim dacă v-am arătat opțiunea de a vă abona la buletinul nostru informativ

12. Cum protejăm informațiile dumneavoastră cu alte persoane?

Este posibil să dezvăluim datele dvs., în conformitate cu legislația aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor părți terțe. Facem în mod constant eforturi rezonabile pentru a ne asigura că aceste terțe părți au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu aceste terțe părți avem clauze contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În cazul în care legea ne obligă, vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transfer sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe un alt temei legal.

De exemplu, este posibil să furnizăm datele dvs. altor companii, cum ar fi furnizorii de servicii IT sau de telecomunicații, servicii de contabilitate, servicii juridice și alte părți terțe cu care avem o relație contractuală. Aceste terțe părți sunt selectate cu o atenție deosebită, astfel încât datele dvs. să fie prelucrate numai în scopurile pe care le indicăm.

De asemenea, am putea împărtăși datele dvs. partenerilor de afaceri ca urmare a unui efort comun de a furniza un produs sau un serviciu.

Deși este puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte din afacere, ceea ce va include transferul datelor dumneavoastră.

Am putea transmite datele altor părți cu consimțământul dvs. în conformitate cu instrucțiunile dvs.

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. personale procuraturii, poliției, instanțelor de judecată și altor organisme autorizate ale statului, pe baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor solicitări formulate în mod expres.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, dar, pe măsură ce transferăm date către țări din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, pe baza consimțământului dvs. explicit sau a unui alt temei legal.

13. Drepturile utilizatorilor site-ului

SC Phoenix Martech Assistance S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că sunt respectate drepturile utilizatorilor site-ului (persoane care fac obiectul Regulamentului (UE) 2016/679, Regulamentul), și anume

* Dreptul de a fi informat cu privire la modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal (cum ar fi această pagină).

* Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține din partea operatorului confirmarea faptului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, accesul la aceste date și la informații privind modul în care sunt prelucrate datele.

* Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat care este utilizat în prezent și care poate fi citit automat și la dreptul de a transmite aceste date direct unui alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

* Dreptul la opoziție se referă la dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau când este vorba despre interesul legitim al operatorului. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

* Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs. dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem în legătură cu dvs. trebuie să fie actualizate sau dacă credeți că acestea ar putea fi incorecte, vă puteți conecta la contul de utilizator pentru a le actualiza. Persoana vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate și completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Rectificarea trebuie să fie comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică eforturi disproporționate (demonstrabile).

* Dreptul de a șterge datele (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita ca datele sale cu caracter personal să fie șterse fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul dintre următoarele: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru a prevala; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale. Puteți solicita ștergerea datelor dvs. contactându-ne la adresa de e-mail din secțiunea Contact de mai sus. Datele dvs. personale vor fi șterse automat după o perioadă de 24 de luni fără nicio activitate în contul de utilizator (logare, confirmare de primire, confirmare de livrare prin SMS).

* Dreptul de restricționare a prelucrării poate fi exercitat dacă persoana contestă exactitatea datelor pentru o perioadă care să permită verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrare, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă persoana se opune prelucrării pentru perioada de timp în care se verifică că drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.

* Dreptul de retragere a consimțământului.

* Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

* Dreptul de a vă face dreptate.

* Dreptul de a raporta autorităților încălcarea drepturilor prevăzute de Noul Regulament pentru protecția datelor cu caracter personal și dreptul de a apela la justiție.

Autoritatea de reglementare din România este: Autoritatea de reglementare din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, depusă la S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. sau ne puteți contacta la adresa de e-mail sau la numărul de telefon din secțiunea Contact. În cerere, vă rugăm să indicați dacă doriți ca informațiile să fie trimise la o anumită adresă (poștală sau electronică) sau prin intermediul unui serviciu de poștă, pentru a vă asigura că vă vor fi predate doar personal. Vă rugăm să rețineți că, înainte de o astfel de solicitare, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea pentru a ne asigura că solicitarea provine de la dumneavoastră.

Vom face tot posibilul să vă ajutăm, dar dacă veți continua să fiți nemulțumit, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului www.jobsonsea.com, se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului. Pentru orice informație sau solicitare în temeiul dreptului persoanei vizate în conformitate cu Regulamentul, vă puteți adresa S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. la adresa de e-mail: office@jobsonsea.com.

Vă rugăm să rețineți că:

* Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment, urmând instrucțiunile de dezabonare din fiecare e-mail / sms sau alt mesaj electronic.

* Dacă doriți să vă exercitați drepturile, puteți face acest lucru prin trimiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: office@jobsonsea.com.

* Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată pentru a decide dacă este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este bine întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care cererea este nefondată, o vom respinge, dar vă vom informa cu privire la motivele refuzului și la drepturile de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere sau de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem la cerere în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, cum ar fi complexitatea solicitării, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

În cazul în care, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm și nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs cererii.

14. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării.

Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L.

Prin completarea oricărui formular disponibil pe seamanshelp.com, vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L., atât manual cât și automat, pentru a fi contactat de către S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul).

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul: www.seamanshelp.com.

La completarea formularelor disponibile pe site-ul jobsonsea.com, S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. va colecta date cu caracter personal prin furnizarea de informații privind scopul colectării fiecărui date cu caracter personal care este solicitat.

S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. poate, de asemenea, să primească și să înregistreze pe serverele sale informații despre adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat. Aveți opțiunea de a vă seta browserul de internet astfel încât să respingă anumite cookie-uri. În acest caz, însă, va exista un impact negativ asupra navigării dumneavoastră pe jobsonsea.com. S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. cu privire la cookie-uri poate fi găsit la rubrica Ce date colectăm cu ajutorul cookie-urilor de pe site-ul nostru.

15. Protecția datelor cu caracter personal. Perioada de păstrare a datelor

S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului jobsonsea.com, cu excepția angajaților autorizați și a contractorilor/partenerilor care au calitatea de persoane cărora li se cere să le prelucreze în numele S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. sau pentru a furniza servicii disponibile pe jobsonsea.com , sau în cazul în care obligația de dezvăluire este o obligație legală a S.C. Phoenix Martech AssistanceS.R.L. sau a angajaților sau contractorilor/partenerilor săi.

S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. a implementat măsurile organizatorice și de securitate necesare pentru a se proteja împotriva accesului neautorizat, utilizării, modificării sau distrugerii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului.

SC Phoenix Martech Assistance S.R.L., împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal.

De asemenea, S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. oferă acces la datele cu caracter personal, angajaților și contractorilor/partenerilor autorizați (persoane împuternicite) numai în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L., care intră în contact cu datele personale, trebuie să acționeze în conformitate cu politicile de confidențialitate și confidențialitate și cu politicile de confidențialitate și procedurile de confidențialitate și să semneze acorduri de afiliere și confidențialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului jobsonsea.com sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani (în funcție de scopul colectării datelor cu caracter personal), utilizatorii fiind informați de fiecare dată când furnizează datele lor cu caracter personal cu privire la perioada exactă de păstrare .

Datele cu caracter personal ale clienților de la jobsonsea.com sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani (în conformitate cu obligația legală de arhivare a documentelor contabile).

16. Modificări ale politicii de confidențialitate

În cazul în care consideră că este necesară o modificare a regulilor de confidențialitate, S.C. Phoenix Martech Assistance S.R.L. va publica aceste modificări pe această pagină pentru a vă informa ce tipuri de date sunt colectate și cum sunt utilizate.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la office@jobsonsea.com.

17. Informații privind Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter personal (ANSPDCP)

În cazul în care considerați că drepturile dvs. sunt prevăzute în Regulamentul (UE). 2016/679 au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa NASPDP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale NASPDP sunt:

Adresă:
Avenue G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România.
Tel: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro

18. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau dacă doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice alte preocupări legate de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail office@jobsonsea.com.

Felicitări! Ați ajuns la final! Ne bucurăm că v-ați făcut timp pentru a afla cum vă protejăm informațiile personale.

You cannot copy content of this page